Kurser i öronakupunktur


Kurserna ”NADA” (3 dagar) och ”Öronakupunktur: 100-punktskurs” (3 dagar) bygger på varandra. P.g.a pandemin har det varit ett långt kursuppehåll. Våren 2021 börjar vi med digitala NADA-kurser, se nedan. Datum är inte satt för eventuella fysiska NADA- eller ”100-punkts"-kurser.


KURS I NADA (3 DAGAR), DIGITAL

Datum:          tisdag 25/5, onsdag 26/5 samt torsdag 3 juni 2021, alla dagar kl 9-16. FULL     

          onsdag 9/6, torsdag 10/6 samt tisdag 22/6, alla dagar kl 9-16.

          tisdag 17/8, onsdag 18/8 samt torsdag 26/8, alla dagar kl 9-16

          tisdag 14/9, onsdag 15/9 samt torsdag 23/9, alla dagar kl 9-16

Kursavgift:      4900:- exkl moms, 6125:- inkl moms. Kursavgiften inkluderar kursbok, startpaket med ett gummiöra att träna i, ett paket med 100 akupunkturnålar, ett                paket spritservetter och tops, tillgång till digitala föreläsningar och övningar. Innan kursen, under kursen och två veckor efter kursen har du tillgång till                filmade instruktioner, artiklar och annat skriftligt material.

Anmälan:     www.oronakupunktur.se


NADA-kursen har fokus på behandling av oro, ångest, depression och sömnproblem. NADA-kursen är lämplig för personal i psykiatrisk vård/missbruksvård och ett bra första steg för de flesta som vill lära sig öronakupunktur. Målsättningen är att lära sig använda öronakupunktur som ett komplement till annan behandling. Du lär dig att behandla med vanliga akupunkturnålar och med kulplåster. Kursen innehåller också en genomgång av evidens för akupunktur vid oro, ångest, depression och sömnproblem.


Om NADA

Öronakupunktur har använts som komplement vid behandling av drogberoende sedan mitten av 70-talet. Metoden utvecklades i USA. NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är den organisation som lett utvecklingen och spridningen av metoden. NADA-modellen (kallas också acudetox) används nu i mer än 50 länder. Behandlingen används vid behandling av olika beroendetillstånd inom psykiatrin (både i öppen och sluten vård), inom kommunernas missbruksvård, på behandlingshem och inom kriminalvården. Den används också i allmänpsykiatrisk vård och av privata behandlare vid oro, ångest och sömnstörningar. Fem sterila engångsnålar sticks i bestämda punkter i varje öra. Behandlingen görs oftast på sittande patienter, gärna i grupp. Metoden är effektiv, säker, billig och så enkel att den kan läras ut på tre dagar. I Sverige har runt 4000 personer lärt sig öronakupunktur enligt NADA-modellen.


Några fördelar med öronakupunktur enligt NADA-modellen:

- det är en konkret metod som kan ge omedelbar behovstillfredsställelse

- den är icke-verbal vilket gör att den passar alla som har svårt för verbala terapier

- den kan ge ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest och ökad vitalitet, och lindra abstinenssymptom och irritabilitet

- den kan göra patienten mer mottaglig för annan terapi och fungera som inkörsport till psykosocial rehabilitering


Kurslitteratur är delar av boken Öronakupunktur av Kajsa Landgren, 275 sidor, eget förlag. Boken ingår i kurspriset. Du får också ett ”start-paket” med ett gummiöra att träna i, ett paket med 100 akupunkturnålar, ett paket spritservetter och tops.


Digital kurs

Kursen är en lärarledd digital kurs vilket innebär att du går kursen via datorn. Vi använder ett verktyg för videokonferenser kallat Zoom samt en utbildningsplattform med kursmaterial och kunskapstest. När du anmält dig får du startpaketet och boken via post samt inloggning till utbildningsplattformen. Du får också en zoom-länk. Via den kan du klicka dig in i ”klassrummet”. Din dator måste ha en kamera och mikrofon. Du träffar dina lärare mellan kl 9 och 16 under de tre kursdagarna. Föreläsningarna går av stapeln i realtid (de är alltså inte filmade) och du har möjlighet att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagare samt ställa frågor. Under de praktiska övningarna delas kursdeltagarna in i virtuella rum där 2-3 kursdeltagare övar tillsammans, först på sina gummi-öron, sedan med fördel på en levande person vilket förutsätter att du har en vän, släkting eller kollega till hands under övningspassen. (Om inte kommer du enbart att få öva i gummi-öron.) Under övningspassen observerar kursdeltagarna i det virtuella rummet varandra och kommenterar varandras insatser. Lärarna besöker de virtuella rummen, guidar och bedömer nålteknik och punktlokalisation. Deltagarna får även tillgång till filmade inslag med instruktioner, artiklar och annat material.


Förkunskaper: inga. (Kursen vänder sig både till dig som kommer att använda NADA professionellt, och till dig som är nyfiken på NADA som egenvård. Ska du behandla med akupunktur på egen mottagning är utbildning i minst basmedicin ett krav från de flesta försäkringsbolag för att få teckna en patientförsäkring/behandlingsskadeförsäkring.) Lokal som används för akupunkturbehandling ska godkännas av kommunens miljökontor.


KURSLEDARE

Kajsa Landgren, leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, Dr. Med.Vet, docent, akupunktör, Helsingborg.

Stina Norbye, akupunktör, psykologisk coach med bakgrund i traditionell kinesisk medicin och mindfulness. Stina har en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap, beteendevetenskap med tillämpad positiv psykologi och coachande samtal.
ÖRONAKUPUNKTUR: 100-PUNKTSKURS (3 DAGAR).

Datum för nästa 100-punktskurs, digital eller fysisk, är inte bestämt.


Öronakupunktur är en enkel form av akupunktur som kan användas till mycket. På denna tredagarskurs gås historik, förklaringsmodeller, örats reflexzoner och hur man hittar punkter igenom. Du lär dig örats punkter och hur man lägger upp en behandlingsserie. Vi går igenom behandling på indikationer som smärta, funktionsstörningar, sömnstörning, rökavvänjning och stress. Kursen innehåller teori och praktiska övningar. Du lär dig söka punkter med mekanisk palperpenna och elektrisk sökpenna för att hitta aktiva punkter i örat, och att behandla med vanliga akupunkturnålar, kulplåster och långtidsnålar.  

Kurslitteratur är boken Öronakupunktur av Kajsa Landgren, 275 sidor, eget förlag. Boken ingår i kurspriset. Du som redan har boken får 300:- (inkl moms) i rabatt på kurspriset om du anger det vid anmälan.


Förkunskaper: Akupunkturkurs (kroppsakupunktur-utbildning, NADA-kurs, Kombikurs eller annan öronakupunkturkurs). Ska du behandla med akupunktur på egen mottagning är utbildning i basmedicin ett krav från de flesta försäkringsbolag för att få teckna en patientförsäkring/behandlingsskadeförsäkring. Lokal som används för akupunkturbehandling ska godkännas av kommunens miljökontor.KURSLEDARE

Kajsa Landgren, leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, Dr. Med.Vet, docent, akupunktör, Helsingborg (se CV under fliken "Mitt CV").


Kajsa Landgren   Pålsjögatan 11   Helsingborg    e-post: kajsa@kajsalandgren.com

Startsidan          Kursinformation          Boken Öronakupunktur          Mitt CV          Kontakt