Kurser i öronakupunktur


Kurserna ”NADA” (3 dagar) och ”Öronakupunktur: 100-punktskurs” (3 dagar) bygger på varandra. Under pandemin blev det ett kursuppehåll men nu har vi kommit igång med digitala NADA-kurser och 100-punktskurser! Vi kommer också att hålla en fysisk 100-punktskurs i mars 2023. Vi erbjuder också en repetitionsdag för er som gått NADA-kurs. Scrolla neråt för mer information!


KURS I NADA (3 DAGAR), DIGITAL, 2022

Datum:

hösten          onsdag 24/8, torsdag 25/8 samt torsdag 1/9, alla dagar kl 9-16

          onsdag 12/10, torsdag 13/10 samt torsdag 20/10, alla dagar kl 9-16

          tisdag 29/11, onsdag 30/11 samt 6/12, alla dagar kl 9-16

våren 2023    onsdag 1/2, torsdag 3/2 samt onsdag 8/2, alla dagar kl 9-16

          onsdag 15/3, torsdag 16/3 samt torsdag 23/3, alla dagar kl 9-16

          tisdag 18/4, onsdag 19/4 samt torsdag 27/4, alla dagar kl 9-16

          tisdag 9/5, onsdag 10/5 samt tisdag 16/5, alla dagar kl 9-16

          

Kursavgift:      4900:- exkl moms, 6125:- inkl moms. Kursavgiften inkluderar kursbok, startpaket med ett gummiöra att träna i, ett paket med 100 akupunkturnålar, ett                paket spritservetter och tops, tillgång till digitala föreläsningar och övningar i realtid. Under kursen och två veckor efter kursen har du dessutom tillgång till filmade instruktioner, artiklar och annat skriftligt material.

Anmälan:     www.oronakupunktur.se


NADA-kursen har fokus på behandling av oro, ångest, depression och sömnproblem. NADA-kursen är lämplig för personal i psykiatrisk vård/missbruksvård och ett bra första steg för de flesta som vill lära sig öronakupunktur. Målsättningen är att lära sig använda öronakupunktur som ett komplement till annan behandling. Du lär dig att behandla med vanliga akupunkturnålar och med kulplåster. Kursen innehåller också en genomgång av evidens för akupunktur vid oro, ångest, depression och sömnproblem.


Om NADA

Öronakupunktur har använts som komplement vid behandling av drogberoende sedan mitten av 70-talet. Metoden utvecklades i USA. NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är den organisation som lett utvecklingen och spridningen av metoden. NADA-modellen (kallas också acudetox) används nu i mer än 50 länder. Behandlingen används vid behandling av olika beroendetillstånd inom psykiatrin (både i öppen och sluten vård), inom kommunernas missbruksvård, på behandlingshem och inom kriminalvården. Den används också i allmänpsykiatrisk vård och av privata behandlare vid oro, ångest och sömnstörningar. Fem sterila engångsnålar sticks i bestämda punkter i varje öra. Behandlingen görs oftast på sittande patienter, gärna i grupp. Metoden är effektiv, säker, billig och så enkel att den kan läras ut på tre dagar. I Sverige har runt 4000 personer lärt sig öronakupunktur enligt NADA-modellen.


Några fördelar med öronakupunktur enligt NADA-modellen:

- det är en konkret metod som kan ge omedelbar behovstillfredsställelse

- den är icke-verbal vilket gör att den passar alla som har svårt för verbala terapier

- den kan ge ro, harmoni, förbättrad sömn, dämpad ångest och ökad vitalitet, och lindra abstinenssymptom och irritabilitet

- den kan göra patienten mer mottaglig för annan terapi och fungera som inkörsport till psykosocial rehabilitering


Kurslitteratur är boken "NADA. Öronakupunktur vid beroende och psykisk ohälsa" av Kajsa Landgren, 192 sidor, eget förlag. Boken ingår i kurspriset. Du får också ett ”start-paket” med ett gummiöra att träna i, ett paket med 100 akupunkturnålar, ett paket spritservetter och tops.


Digital NADA-kurs

Kursen är en lärarledd digital kurs vilket innebär att du går kursen via datorn. Vi använder ett verktyg för videokonferenser kallat Zoom samt en utbildningsplattform med kursmaterial och kunskapstest. När du anmält dig får du startpaketet och boken via post samt inloggning till utbildningsplattformen. Du får också en zoom-länk. Via den kan du klicka dig in i ”klassrummet”. Din dator måste ha en kamera och mikrofon. Du träffar dina lärare mellan kl 9 och 16 under de tre kursdagarna. Föreläsningarna går av stapeln i realtid (de är alltså inte filmade) och du har möjlighet att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagare samt ställa frågor. Under de praktiska övningarna delas kursdeltagarna in i virtuella rum där 2-3 kursdeltagare övar tillsammans, först på sina gummi-öron, sedan med fördel på en levande person vilket förutsätter att du har en vän, släkting eller kollega som vill få öronakupunktur till hands under övningspassen. (Om inte kommer du enbart att få öva i gummi-öron.) Under övningspassen observerar kursdeltagarna i det virtuella rummet varandra och kommenterar varandras insatser. Lärarna besöker de virtuella rummen, guidar och bedömer nålteknik och punktlokalisation. Deltagarna får även tillgång till filmade inslag med instruktioner, artiklar och annat material under kursdagarna och en månad efter kursen.

Erfarenheterna efter de första digitala kurserna är positiva. Kursdeltagarna har varit mycket nöjda och lärarna ser att kursdeltagarna lär sig hantverket med att sätta akupunkturnålar i rätt punkter ännu fortare än på fysiska kurser.


Förkunskaper: inga. (Kursen vänder sig både till dig som kommer att använda NADA professionellt, och till dig som är nyfiken på NADA som egenvård. Ska du behandla med akupunktur på egen mottagning är utbildning i minst basmedicin ett krav från de flesta försäkringsbolag för att få teckna en patientförsäkring/behandlingsskadeförsäkring.) Lokal som används för akupunkturbehandling ska godkännas av kommunens miljökontor.


KURSLEDARE

Kajsa Landgren, leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, Dr. Med.Vet, docent, akupunktör, Helsingborg.

Stina Norbye, akupunktör, psykologisk coach med bakgrund i traditionell kinesisk medicin och mindfulness. Stina har en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap, beteendevetenskap med tillämpad positiv psykologi och coachande samtal.REPETITIONSDAG FÖR ER SOM GÅTT NADA

Om du redan är NADA-utbildad men kanske inte använt dina färdigheter på ett tag, är du varmt välkommen att gå vår repetitionskurs. När man inte använder en metod dagligen kan delar av kunskapen falla i glömska. Kanske är du osäker på punktlokalisationen? Känner du dig lite ringrostig inför att utföra en hel behandling? Är du osäker på patientbemötandet och saknar självförtroende i terapiutövandet? Eller vill du byta erfarenheter med andra och uppdatera dig på ny kunskap om NADA?


Kursupplägget är enkelt och koncentreras till en heldag på distans. Kursen är en lärarledd digital kurs vilket innebär att du går hela kursen via datorn. Vi använder videokommunikation (Zoom) samt en utbildningsplattform för åtkomst av kursmaterial såsom instruktionsfilmer, vetenskapliga artiklar och annat relevant redaktionellt material. Du träffar dina lärare mellan kl 9 och 16 under kursdagen. Föreläsningarna hålls i realtid (live) och du har möjlighet att kommunicera med såväl lärare som övriga kursdeltagare. Vid föreläsningarna används talarstöd och genom utbildningsplattformen får du tillgång till relevant kursmaterial. Under de praktiska övningarna delas kursdeltagarna in i virtuella rum där 2-3 kursdeltagare övar tillsammans, först på sina gummiöron, sedan med fördel på en levande person. GENOMFÖRANDE


STARTPAKET: I samband med att du anmäler dig skickas ett startpaket till dig innehållande ett gummiöra och nålar. Det naturtrogna gummiörat används vid undervisning i punktlokalisation samt för att utföra de praktiska övningarna.


DATUM: se www.oronakupunktur.se


KURSAVGIFT: Priset för repetitionsdagen är 2.100 Sek exkl moms (2.626 Sek inkl. moms). I priset inkluderas arbetsmaterial (startpaket). Om du redan har ett gummiöra reduceras kursavgiften med 300 Sek inkl. moms. Ange därför om du inte önskar ha startpaket i meddelandefältet vid anmälan. Du anmäler dig via www.oronakupunktur.se


KURSLEDARE: Kajsa Landgren och Stina Norbye, se ovan.ÖRONAKUPUNKTUR-KURS, den så kallade "100-punktskursen" (3 DAGAR), DIGITAL/FYSISKDatum 2022:  22-24 september, alla dagar kl 9-16 (digital)

          29-31 mars 2023, alla dagar kl 9-16 OBS, detta är en fysisk kurs som går av stapeln i Kalmar.                        

Kursbeskrivning: Öronakupunktur är en enkel form av akupunktur som kan användas till mycket. På denna tredagarskurs gås historik, förklaringsmodeller, örats reflexzoner och hur man hittar punkter igenom. Du lär dig örats punkter och hur man lägger upp en behandlingsserie. Vi går igenom behandling på indikationer som smärta, funktionsstörningar, sömnstörning, rökavvänjning och stress. Kursen innehåller teori och praktiska övningar i gummiöra. Du lär dig hur man söker punkter med mekanisk palperpenna, och får information om hur man kan använda en elektrisk sökpenna för att hitta aktiva punkter i örat. Du lär dig hur man använder vanliga akupunkturnålar, kulplåster och långtidsnålar.  

Kurslitteratur och material: Kursbok är boken "Öronakupunktur" av Kajsa Landgren, 275 sidor, eget förlag.

Förkunskaper: Akupunkturkurs (kroppsakupunktur-utbildning, NADA-kurs, Kombikurs eller annan öronakupunkturkurs). Ska du behandla med akupunktur på egen mottagning är utbildning i basmedicin ett krav från de flesta försäkringsbolag för att få teckna en patientförsäkring/behandlingsskadeförsäkring. Lokal som används för akupunkturbehandling ska godkännas av kommunens miljökontor.

Kursledare: Kajsa Landgren, leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, Dr. Med.Vet, docent, akupunktör, Helsingborg (se CV under fliken "Mitt CV"). Under de praktiska övningarna kommer Stina Norbye att vara behjälplig. Stina är akupunktör, psykologisk coach med bakgrund i traditionell kinesisk medicin och mindfulness.

Kursavgift: 4900:- exkl moms, 6125:- inkl moms.

Anmälan:     www.oronakupunktur.se

Digital 100-punkts-kurs:

Vid kursstart behöver du förutom boken ha ett gummi-öra att öva i. Du behöver också ha ca 20 akupunkturnålar (7 eller 13 mm långa), kulplåster, några semi-permanenta nålar av typen ASP och/eller press-tacks, en palperpenna samt en riskavfallsburk att slänga de använda nålarna i. Eftersom vi inte sticker i levande öron på denna kurs behövs inte spritservetter och tops, men det behövs när du ska sticka levande personer. Kontakta Nålbolaget (info@nalbolaget.com) och ange att du ska gå denna kurs så kan du köpa det du behöver till rabatterat pris. Du behöver beställa ditt paket senast två veckor innan kursstart för att vara säker på att hinna få varorna innan kursstart. Du får tillgång till digitala föreläsningar och övningar. Under kursen och tre veckor efteråt har du tillgång till filmade instruktioner, artiklar och annat skriftligt material. Kursen är en lärarledd digital kurs vilket innebär att du går kursen via datorn. Vi använder ett verktyg för videokonferenser kallat Zoom samt en utbildningsplattform med kursmaterial och kunskapstest. När du anmält dig får du startpaketet och boken via post samt inloggning till utbildningsplattformen. Du får också en zoom-länk. Via den kan du klicka dig in i ”klassrummet”. Din dator måste ha en kamera och mikrofon. Du träffar dina lärare mellan kl 9 och 16 under de första två kursdagarna, och mellan kl 9 och 14 den tredje dagen (Nålbolaget kommer att demonstrera elektriska sökpennor från kl 14 på fredagen). Föreläsningarna går av stapeln i realtid (de är alltså inte filmade) och du har möjlighet att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagare samt ställa frågor. Under de praktiska övningarna delas kursdeltagarna in i virtuella rum där fyra kursdeltagare övar tillsammans på sina gummi-öron.  Under övningspassen observerar kursdeltagarna i det virtuella rummet varandra och kommenterar varandras insatser. Lärarna besöker de virtuella rummen, guidar och bedömer nålteknik och punktlokalisation. Deltagarna får även tillgång till filmade inslag med instruktioner, artiklar och annat material under kursdagarna och en månad efter kursen.

Fysisk 100-punktskurs: Du behöver ha med dig kursboken men du behöver inte ha med gummiöron och nålar.

Kajsa Landgren   Pålsjögatan 11   Helsingborg    e-post: kajsa@kajsalandgren.com

Startsidan          Kursinformation          Mina_bocker         Mitt CV          Kontakt