Kajsa Landgren, doktor i medicinsk vetenskap, legitimerad sjuksköterska & akupunktör

Ebok – NADA – Ear Acupuncture for Addiction and Mental Illness

”NADA – Ear Acupuncture for Addiction and Mental Illness” (Kajsa Landgren, 2023, 212 sidor, egenutgiven, översättning av Siiri Hedlund) är en bok för alla som är intresserade av akupunktur och icke-farmakologisk behandling av ångest, sömnsvårigheter och abstinens. NADA är en enkel form av standardiserad öronakupunktur som används i fler än 70 länder i samklang med sedvanlig psykiatrisk vård och beroendebehandling, på behandlingshem och fängelser, och som krisintervention efter naturkatastrofer och terrordåd. Kajsa Landgren har använt och undervisat i NADA sedan 1995, handlett NADA-akupunktörer och forskat på NADA ur olika perspektiv.

Denna bok…

  • beskriver hur NADA-metoden formades ur en revolutionär rörelse i USA på 1970-talet och ger många exempel på hur NADA används världen över.
  • ger en röst åt patienter och behandlare som beskriver sina upplevda effekter av NADAsom hjälp i återhämtningen vid psykisk ohälsa och drogberoende.
  • är en lärobok för den som går NADA-kurs. Boken beskriver pedagogiskt med tydliga bilder punkterna och hantverket.
  • ger en vetenskapligt förankrad förklaringsmodell till hur NADA fungerar och en detaljerad bild av forskningsstödet för NADA.

Ordföranden i den amerikanska NADA-föreningen, Dr Kenneth ”Khensu” Carter, har i sitt förord till den engelska översättningen av NADA-boken skrivit: ”Kajsas skriver på ett sätt som är lättläst, varmt och engagerande. Den här NADA-boken är full av både hennes eget hjärta och av kärnan av NADA´s uppdrag, strävan och syfte. Boken fångar ”the NADA spirit” ur både ett patient- och ett behandlar-perspektiv. Jag kommer att rekommendera den här boken till nybörjare, NADA-utövare och erfarna NADA-utbildare. Här finns något för alla.”

Beverley de Valois, forskare, akupunktör och NADA-utbildare: ”Den här boken behövs verkligen! Den kommer att vara en stor tillgång för det omfattande globala NADA-nätverket. … Hennes förklaring av vad NADA-protokollet är, och hur man administrerar det, är tydlig, omfattande och oerhört informativ. … hon har förmedlat fascinationen och andan hos NADA i ett verk som också kommunicerar dess praktiska, kliniska och vetenskapliga aspekter. Den är oerhört lätt att läsa, och när jag väl började kunde jag inte sluta.”

295,00 kr