Kajsa Landgren, doktor i medicinsk vetenskap, legitimerad sjuksköterska & akupunktör

Mina böcker

Första utgåvan av ”Öronakupunktur” kom 2004 och är ett standardverk i ämnet (Kajsa Landgren, ”Öronakupunktur”, 275 sidor, eget förlag). Boken innehåller bland annat öronakupunkturens historia, jämförelser mellan öron-, kroppsakupunktur och andra mikrosystem, förklaringsmodeller, utförliga kapitel om material, metod för undersökning och behandling, praktiska tips, beskrivning av över 200 reflex- och funktionspunkter, tydliga punktkartor, omfattande punktbank med förslag till behandling vid olika symptom, ett kapitel om NADA-akupunktur, öronakupunktur vid beroende och psykisk ohälsa. ”Öronakupunktur” kan användas som lärobok och som referensbok i det dagliga akupunkturarbetet. Den kan också läsas av en bredare läsekrets med ett allmänt intresse för öronakupunktur.”

(Om du är en återförsäljare: mejla kajsa@kajsalandgren.com)

Boken kan beställas här. Boken kostar 579:- (inkl moms). Frakt tillkommer.

Liten laminerad plansch, 24 x 19 cm (passar att stoppa in i boken). Planschens punktkartor överensstämmer med boken Öronakupunktur, har svensk text och visar synliga och dolda punkter. Dubbelsidig. På ena sidan finns mästarpunkter, NADA-punkter samt reflexpunkter för inre organ. På andra sidan finns rörelseapparatens reflexpunkter.

(Om du är en återförsäljare: mejla kajsa@kajsalandgren.com)

Planschen kan beställas här. Planchen kostar 82:- (inkl moms). Frakt tillkommer.

”NADA. Öronakupunktur vid beroende och psykisk ohälsa” (Kajsa Landgren, 2022. 192 sidor, eget förlag) är en bok för alla som är intresserade av akupunktur och icke-farmakologisk behandling av oro, sömnproblem och abstinens. NADA är en enkel form av standardiserad öronakupunktur som används i fler än 70 länder i samklang med sedvanlig psykiatrisk vård och beroendebehandling, på behandlingshem och fängelser, och som krisintervention efter naturkatastrofer och terrordåd. Kajsa Landgren har använt och undervisat i NADA sedan 1995, handlett NADA-akupunktörer och forskat på NADA ur olika perspektiv.

Denna bok…

  • beskriver hur NADA-metoden formades ur en revolutionär rörelse i USA på 1970-talet och ger många exempel på hur NADA används världen över.
  • ger en röst åt patienter och behandlare som beskriver sina upplevda effekter av NADAsom hjälp i återhämtningen vid psykisk ohälsa och drogberoende.
  • är en lärobok för den som går NADA-kurs. Boken beskriver pedagogiskt med tydliga bilder punkterna och hantverket.
  • ger en vetenskapligt förankrad förklaringsmodell till hur NADA fungerar och en detaljerad bild av forskningsstödet för NADA.

(Om du är en återförsäljare: mejla kajsa@kajsalandgren.com)

NADA-boken kostar 498:- inkl moms. Frakt tillkommer. Boken kan beställas här.

E-boken kan beställas här. E-boken använder formatet EPUB3 som är kompatibelt med Apple Books, Google Books och Thorium ebook reader-appar.

NADA-Eboken kostar 295:- inkl moms. Boken kan beställas här.

NADA-boken finns översatt till engelska (NADA. Ear acupuncture for addiction and mental illness. 2023.)

Ordföranden i den amerikanska NADA-föreningen, Dr Kenneth ”Khensu” Carter, har i sitt förord till den engelska översättningen av NADA-boken skrivit: ”Kajsas skriver på ett sätt som är lättläst, varmt och engagerande. Den här NADA-boken är full av både hennes eget hjärta och av kärnan av NADA´s uppdrag, strävan och syfte. Boken fångar ”the NADA spirit” ur både ett patient- och ett behandlar-perspektiv. Jag kommer att rekommendera den här boken till nybörjare, NADA-utövare och erfarna NADA-utbildare. Här finns något för alla.”

Beverley de Valois, forskare, akupunktör och NADA-utbildare: ”Den här boken behövs verkligen! Den kommer att vara en stor tillgång för det omfattande globala NADA-nätverket. … Hennes förklaring av vad NADA-protokollet är, och hur man administrerar det, är tydlig, omfattande och oerhört informativ. … hon har förmedlat fascinationen och andan hos NADA i ett verk som också kommunicerar dess praktiska, kliniska och vetenskapliga aspekter. Den är oerhört lätt att läsa, och när jag väl började kunde jag inte sluta.”

(Om du är en återförsäljare: mejla kajsa@kajsalandgren.com)

Den engelska översättningen av NADA-boken kostar 440:- inkl moms. Frakt tillkommer. Boken kan beställas här.

Den engelska översättningen av NADA-boken finns som Ebok. E-boken använder formatet EPUB3 som är kompatibelt med Apple Books, Google Books och Thorium ebook reader-appar. NADA-Eboken kostar 295:- inkl moms.

Boken kan beställas här.