Kajsa Landgren, doktor i medicinsk vetenskap, legitimerad sjuksköterska & akupunktör

NADA. Öronakupunktur vid beroende och psykisk ohälsa

”NADA. Öronakupunktur vid beroende och psykisk ohälsa” (Kajsa Landgren, 2022. 192 sidor, eget förlag) är en bok för alla som är intresserade av akupunktur och icke-farmakologisk behandling av oro, sömnproblem och abstinens. NADA är en enkel form av standardiserad öronakupunktur som används i fler än 70 länder i samklang med sedvanlig psykiatrisk vård och beroendebehandling, på behandlingshem och fängelser, och som krisintervention efter naturkatastrofer och terrordåd. Kajsa Landgren har använt och undervisat i NADA sedan 1995, handlett NADA-akupunktörer och forskat på NADA ur olika perspektiv.

Denna bok…

  • beskriver hur NADA-metoden formades ur en revolutionär rörelse i USA på 1970-talet och ger många exempel på hur NADA används världen över.
  • ger en röst åt patienter och behandlare som beskriver sina upplevda effekter av NADAsom hjälp i återhämtningen vid psykisk ohälsa och drogberoende.
  • är en lärobok för den som går NADA-kurs. Boken beskriver pedagogiskt med tydliga bilder punkterna och hantverket.
  • ger en vetenskapligt förankrad förklaringsmodell till hur NADA fungerar och en detaljerad bild av forskningsstödet för NADA. 

498,00 kr