Kajsa Landgren, doktor i medicinsk vetenskap, legitimerad sjuksköterska & akupunktör

Mitt CV

Om Kajsa Landgren

UTBILDNING

Jag är leg. sjuksköterska sedan 1978. Jag arbetade som sjuksköterska på psykiatriska kliniken (avgiftningsavdelning för narkomaner) och därefter i många år på somatisk akutmottagning. 1988 var jag klar med en 1,5-årig akupunkturutbildning på Svenska akupunkturskolan, Malmö. 1990 läste jag ett år på Centrum för akupunktur, Göteborg, med Per Nittve. 1990-93 läste jag på distans på Norsk akupunkturskole och 1993 var jag på akupunkturkurs i Nanjing, Kina 3 v. Däremellan och därefter har jag läst kortare kurser för bl.a Giovanni Maciocia, Anton Jayasuriya, Ted Kaptchuk, Christer Carlsson och Richard Tan. Jag har läst pediatrisk akupunktur för Julian Scott och Alex Tiberi.

Öronakupunktur har jag bl.a läst för Michael Smith med medarbetare på Lincolnkliniken i New York (1997), John Tindall på Gateway-kliniken i London (1996), dr Shen, Raphael Nogier, Alain Coutte´.

2004 tog jag magisterexamen i omvårdnad, 2005 var jag klar med specialistutbildning i psykiatri och 2007 blev jag antagen som forskarstuderande vid Lunds Universitet. Jag tog licentiatexamen 2009 och doktorsexamen 2011. 2019 blev jag utnämnd till docent, 2020 befordrades jag till lektor vid Lunds universitet.

ARBETE


Jag arbetade på min egen akupunkturmottagning från 1988 till 2015. Jag hade ett vårdavtal med Landstinget (senare Region Skåne) mellan 1987 och 2002. Sedan 1995 undervisar jag i Öronakupunktur. 2006-2011 var jag halvtidsanställd som doktorand vid Lunds universitet. Jag har sedan 2007 undervisat i specialistutbildning till barnsjuksköterska, specialistutbildning till distriktsköterska, i barnmorskeutbildning, smärtkurs och i kurs i integrativ medicin vid Lunds Universitet, Högskolan i Skövde och Karolinska Institutet, Stockholm. Jag arbetar sedan 2012 som universitetsadjunkt med forskning och undervisning vid Lunds universitet, och utanför universitetet undervisar jag i öronakupunktur. Sedan 2016 är jag på deltid klinisk lektor på psykiatriska kliniken, Region Skåne.

BÖCKER


2004 Landgren, K. Öronakupunktur, 275 sidor, Didaktikons förlag

2008 Landgren, K. (2008). Ear Acupuncture – a practical guide (C. Moosey translation). Churchill Livingstone, Elsevier.

2009 Landgren, K. (2009) Tremånaderskolik. Delkapitel i I. Hallström & T. Lindberg (redaktörer), Pediatrisk omvårdnad. (pp 144-146). Stockholm, Liber.

2010 Smith, M., Carter, K., Landgren, K., Stuyt, L. (2010) Ear acupuncture in Addiction Treatment. Kapitel i Bankole A. Johnson (redaktör), Addiction Medicine, Science and Practise (pp 1237-1261). Springer Science.

2013 Landgren, K. Skrikiga och oroliga småbarn. Kapitel i boken Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (sid 
ungdomar, sid 119-136, (red Ann-Cathrine Bramhagen och Anna Carlsson). Studentlitteratur.

2014 Landgren, K. Being the Parent of an Infant with Colic: A Phenomenological Hermeneutic 
Perspective. Kapitel i bokens Springer Qualitative Series – Phenomenology, (red Mary de Chesnay). 
Springer Publishing Company.

2022 Landgren, K. NADA. Öronakupunktur vid beroende och psykisk ohälsa. 192 sidor. Eget förlag.

2023 Landgren, K. NADA. Ear acupuncture in addiction and mental illness. 212 pages. Eget förlag.

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR


Landgren, K. & Hallström, I. (2005). Akupunkturbehandling vid spädbarnskolik – föräldrars upplevelser av barnets beteende före och efter behandling. Vård i Norden, vol.1, 26-31.

Landgren, K, Hallström, I. (2010) Parents´ experience of living with a baby with infantile colic – a phenomenological hermeneutic study. Scand J Caring Sci. 2010 Aug 18.<

Landgren K, Kvorning N, Hallström I. (2010) Acupuncture reduces crying in infants with infantile colic – a randomised, controlled blind clinical study. Acupuncture in Medine, accepted Sept 1 2010. DOI number 10.1136/aim.2010.002394

Landgren K, Kvorning N, Hallström I. (2011) Feeding, stooling and sleeping patterns in infants with colic – a randomized, controlled trial of minimal acupuncture. BMC Complementary and Alternative Medicine, 2011.

Landgren, K, Lundqvist, A, Hallström, I. (2012) Remembering the Chaos – But Life Went on and the Wound Healed. A Four Year Follow Up with Parents having had a Baby with Infantile Colic. Open Nurs J. 6:53-61

Landgren K. Acupuncture in Practice: Investigating Acupuncturists’ Approach to Treating Infantile Colic. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, 8 pages.

Landgren K, Raith W, Schmˆlzer GM, Skjeie H, Skonnord T. (2015) Letter to the editor: Acupuncture in the treatment of infantile colic. Italian Journal of Pediatrics, 41:1

Landgren K, Tiberg I, Hallström I. Standardized minimal acupuncture, individualized acupuncture, and no acupuncture for infantile colic: study protocol for a multicenter randomized controlled trial (ACU-COL). (2015) BMC Complementary and Alternative Medicine, 15:325

Borgström M, Landgren K. Screening for infantile colic and parents experiences of simethicone and probiotics: a quantitative, descriptive sub-study (2016) Working Papers in the Health Sciences, Issue 1-15 Spring.

Landgren K, Hallström I. Effect of minimal acupuncture for infantile colic: a multicentre, three-armed, single-blind, randomised controlled trial (ACU-COL) (2017). Acupunct Med, ;0:1–9. doi:10.1136/acupmed-2016-011208.

Castor C, Hansson, Hallström I, Landgren K. (2017) Home care services for sick children: Healthcare professionals’ conceptions of challenges and facilitators. Journal of Clinical Nursing, 2017;1-10. DOI: 10.1111/jocn.13821.

Hedlund S & Landgren K. (2017) Creating an Opportunity to Reflect: Ear Acupuncture in Anorexia Nervosa – Inpatients’ Experiences. Issues in Mental Health Nursing, Vol. 0 , Iss. 0. DOI:10.1080/01612840.2017.1303858

Jara Johansson S, Allar M, Landgren K, Tiberg I. (2017) Promoting health in children and adolescents with – or at risk of – type 2 diabetes mellitus in the United States:  An interview -study of nurses’ experiences of their role. International Diabetes Nursing. DOI: 10.1080/20573316.2017.1370567.

Castor C, Landgren K, Hansson H & Hallström I. (2017). A possibility for strengthening family life and health: Family members’ lived experience when a sick child receives home care in Sweden. J of Health & Social Care in the Community.

Wahlbeck H, Kvist L, Landgren K. (2017). Gaining hope and self-confidence – an interview study of women’s experience of treatment by art therapy for severe fear of childbirth. Women and Birth.

Skjeie H, Skonnord T, Brekke M, Klovning A, Fetveit A, Landgren K, Kristensson Hallström I, Gundro Brurberg K. (2017). Acupuncture treatments for infantile colic: a systematic review and individual patient data meta-analysis of blinding test validated randomised controlled trials. Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Nassery W, Landgren K. (2018) Parents’ experience of their sleep and rest when admitted to hospital with their ill child: a qualitative study, Compr Child Adolesc Nurs. 2018 Nov 2:1-15. https://doi.org/10.1080/24694193.2018.1528310.

https://doi.org/10.1080/24694193.2018.1528310

Landgren K, Sjöström Strand A, Ekelin M, Ahlström G. (2019). Acupuncture in psychiatric care from the health care professionals’ perspective: a phenomenographic analysis. Issues in Mental Health Nursing. doi.org/10.1080/01612840.2018.1534908

https://doi.org/10.1080/01612840.2018.1534908

Castor C, Landgren K, Hansson H & Hallström I. (2019) Accessibility, utilization and acceptability of a county-based home care service for sick children in Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 1-9. doi: 10.1111/scs.12678

Lindkvist R-M., Landgren K., Liljedahl SI, Daukantite` D, Helleman M., Westling S. (2019) Predictable, collaborative, safe: Healthcare provider experiences of introducing Brief admissions by self-referral for self-harming and suicidal persons with a history of extensive psychiatric inpatient care.Issues in Mental Health Nursing. DOI: 10.1080/01612840.2019.1585497

Olsson, A., Landgren, K. (2020). Getting well is more than gaining weight – patients experiences of a treatment program for anorexia nervosa including ear acupuncture. Issues in Mental Health Nursing. 41:4, 328-338. doi: 10.1080/01612840.2019.1663567<

Castor, C., Bolin, K., Hansson, H., Landgren, K. & Hallström, I. K. (2019) Healthcare costs and productivity losses associated with county-based, home-care service for sick children in Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Wahlbeck, H., Kvist, L., Landgren, K. (2020). Art therapy and counselling for fear of childbirth: a randomized controlled trial. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, Published online: 07 Feb 2020. doi.org/10.1080/07421656.2020.1721399

Wemrell, M., Olsson, A., Landgren, K. (2020). The use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in psychiatric units in Sweden. Issues in Mental Health Nursing. Accepted March 2020. doi.org/10.1080/01612840.2020.1744203

Landgren, Hallström, Tiberg. (2020). The effect of two types of minimal acupuncture on stooling, sleeping and feeding in infants with colic – secondary analysis of a multicentre RCT in Sweden (ACU-COL). Acupuncture in Medicine Accepted in March 2020.

Landgren K, Quaye A, Hallström E, Tiberg I. (2020). Family-based prevention of overweight and obesity in children aged 2–6 years – a systematic review and narrative analysis of randomized controlled trials. Child and Adolescent Obesity, accepted March 25).

Lindkvist R-M., Landgren KIssues in Mental Health Nursing Published online 2020.08.07. DOI: 10.1080/01612840.2020.1789787

Vuckovic, V & Landgren, K. Peer learning in clinical education in psychiatry for undergraduate nursing students – preceptors and students’ perspective. (2021) Nursing Open, 8:54–62. DOI: 10.1002/nop2.602

Walle´n, A., Eberhard, S., Landgren, K. (2021). The Experiences of Counsellors Offering Problem-Solving Therapy for Common Mental Health Issues at the Youth Friendship Bench in Zimbabwe. Issues in Mental Health Nursing.  DOI: 10.1080/01612840.2021.1879977

Broström, S., Johansson, B.A., Verhey, R., Landgren, K. “Seeing a brighter future” – Experiences of Adolescents with Common Mental Disorders Receiving the Problem-solving Therapy “Youth Friendship Bench” in Zimbabwe. (2021). Issues in Mental Health Nursing , accepted April 27.

Lindkvist, R.-M., Sjöström-Strand, A., Landgren, K., Johnsson, B.A., Stenström, P., Hallström, I.K. (2021). “In a Way We Took the Hospital Home.”—A Descriptive Mixed-Methods Study of Parents’ Usage and Experiences of eHealth for Self-Management after HospitalDischarge Due to Pediatric Surgery or Preterm Birth. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 6480. https://doi.org/10.3390/ijerph18126480

Wall, A., Lovheden, T., Landgren, K., Stjernswärd, S. (2021). Experiences and Challenges in the Role as Peer Support Workers in a Swedish Mental Health Context – an Interview Study. Issues in Mental Health Nursing. Accepted Sept 5 2021). https://doi.org/10.1080/01612840.2021.1978596

Olsson, A., Hedlund, S., Landgren, K. (2022). To use or not use Complementary and Alternative Medicine (CAM) in psychiatric care: interviews with clinical decision-makers in Sweden. Issues in Mental Health Nursing, Volume 43 Issue 5 May;43(5):463-472. doi: 10.1080/01612840.2021.1986759. Epub 2021 Oct 19.

Landgren K. (2021). Ear acupuncture as an adjunct therapy in a treatment protocol for anorexia nervosa – utilization rate and nurses experiences. (e-pub December 11, 2021). Acupuncture in Medicine, doi.org/10.1177/09645284211056948

Lindkvist, R-M., Westling, S, Eberhard, S., Johansson, B. A., Rask, O., Landgren, K. (2022). ’A safe place where I am welcome to unwind when I choose to’ – Experiences of Brief Admission by Self-referral for Adolescents who self-harm at risk for suicide: a qualitative study. International Journal of Environmental Research and Public Health), Published: 28 December 2021 DOI: t ”_blank” 10.3390/ijerph19010300

Lamm, K., Kristensson Hallström, I., Landgren, K. (2022). Living with a child with Pediatric Feeding Disorder: an Interview Study in Sweden. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 00: 1– 10. doi.org/10.1111/scs.13070

Lamm, K., Vilhjálmson, R., Landgren, K., Kristensson Hallström, I., (2023). Pediatric Feeding Disorder in young children: a cross sectional study in Sweden. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition Reports, 4(2):p e297, May 2023. | DOI: 10.1097/PG9.0000000000000297

Sjöström, D., Rask, O., Welin, L., Petersson, M. G., Gustafsson, P., Landgren, K., & Eberhard, S. (2022). The Winding Road to Equal Care: Attitudes and Experiences of Prescribing ADHD Medication among Pediatric Psychiatrists: A Qualitative Study. International journal of environmental research and public health, 20(1), 221. https://doi.org/10.3390/ijerph20010221

ÖVRIGT

Jag har från 1997 årligen deltagit på akupunkturkonferenser i Sverige, Europa och i USA, som åhörare eller som talare.

2008 var jag key note speaker på amerikanska NADA´s konferens i Dallas.

2009 höll jag ett anförande på en sjuksköterskekonferens i Littauen. 2009 visade jag också en film jag gjort om sjuksköterskors upplevelse av att använda öronakupunktur i psykiatrisk vård, på en konferens i Michigan, USA. Filmen visade jag också på Euro-NADA-konferensen i Zurich 2009.

På ”Scandinavian TCM Congress” 2009 var jag med i en paneldebatt på temat ”Research in the field of Chinese Medicine”.

2010 presenterade jag min forskning på the Science Day på akupunkturkonferensen i Rothenburg, 2012 p NADA UK i London, 2013 på NADA Austria-konferens i Österrike och på iSAMS-konferens i Stockholm, 2014 på Society for Acupuncture Research-konferens i Beijing, 2016 på Narrative Nursing-conference och 2017 på Brittish Medical Acupuncture Society. 2018 föreläste jag om akupunktur på två sjukhus i Kunming, Kina. 2019 föreläste jag på Brittish Acupuncture Council´s konferens i London tillsammans med Siiri Hedlund, och 2022 föreläste vi på NADA-konferens i London.

Ett hedersuppdrag 2003-2013 är att ha varit censor vid slutexamen på danska Akupunkturakademin.