Kajsa Landgren, doktor i medicinsk vetenskap, legitimerad sjuksköterska & akupunktör

Öronakupunktur

Första utgåvan av ”Öronakupunktur” kom 2004 och är ett standardverk i ämnet (Kajsa Landgren, ”Öronakupunktur”, 275 sidor, eget förlag). Boken innehåller bland annat öronakupunkturens historia, jämförelser mellan öron-, kroppsakupunktur och andra mikrosystem, förklaringsmodeller, utförliga kapitel om material, metod för undersökning och behandling, praktiska tips, beskrivning av över 200 reflex- och funktionspunkter, tydliga punktkartor, omfattande punktbank med förslag till behandling vid olika symptom, ett kapitel om NADA-akupunktur, öronakupunktur vid beroende och psykisk ohälsa. ”Öronakupunktur” kan användas som lärobok och som referensbok i det dagliga akupunkturarbetet. Den kan också läsas av en bredare läsekrets med ett allmänt intresse för öronakupunktur.

579,00 kr